Innbytte = vi kjøper din gamle bil

Vennligst fyll ut dette skjema dersom du ønsker å benytte din bil som del-betaling av en av våres biler.

Egenerklæring

Vedrørende bilens tilstand

For å unngå trekk i takst og en mest mulig korrekt verdivurdering er det viktig at vi vet mest mulig om bilens tilstand
Ditt valg: 4 mm
Vennligst benytt ca mål med skjønn utifra de dårligste dekkene som medfølger bilen.
Ditt valg:: 4 mm
Et nytt dekk har 8 mm mønsterdybde. Minstemål på vinterdekk er 3 mm.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Maksimal filstørrelse pr bilde er 2MB

Personalia